نرخ یورو

5,495 تومان

تغییر نسبت به میانگین قیمت دیروز

34+ تومان

«دینرو» تبادل سریع، آسان و امن

برای شروع چرا دینرو؟ را ببینید و سپس راهنمای ثبت‌نام در دینرو را مشاهده کنید. سپس ثبت‌نام کنید.

تغییرات قیمت تومان/یورو در هفته گذشته