نرخ یورو

5,954 تومان

تغییر نسبت به میانگین قیمت دیروز

0+ تومان

«دینرو» تبادل سریع، آسان و امن

برای شروع چرا دینرو؟ را ببینید و سپس راهنمای ثبت‌نام در دینرو را مشاهده کنید. سپس ثبت‌نام کنید.

تغییرات قیمت تومان/یورو در هفته گذشته